Władze Spółdzielni

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej:

Przewodniczący RN:  

Bożena Derda

Z-ca Przewodniczącego RN: 

Ryszard Wojciechowski

Sekretarz RN: 

Barbara Szymanowicz

Członek: 

Andrzej Domagała

Członek:  

Czesław Mitrus

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej:

Prezes Zarządu: 

Andrzej Korba

Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy:

Krystyna Grad

 

 

 

 

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej:

Specjalista ds. Ekonomiczno Finansowych:

Roksana Hendzlik 

Specjalista ds. Technicznego Utrzymania Nieruchomości:

Andrzej Korba

Specjalista ds. Ekonomiczno Administracyjnych:

Emilia Suszyńska

Specjalista ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

Katarzyna Cierachowicz